Pedagogiek
in praktijk

Webinar Ruimte voor jongens

Datum:04 november, 2021
Locatie:Online
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/88/323/1731/webinar-ruimte-voor-jongens
Beschrijving:In de kinderopvang werken vooral vrouwen. Zij vinden het soms lastiger om met jongens en 'jongensachtig' gedrag om te gaan. Jongens zijn vaker luidruchtig, bewegelijk en uitdagend en dat kunnen pedagogisch medewerkers al snel als storend en vervelend ervaren. Jongensgedrag wordt dan ook vaak gecorrigeerd en afgekeurd. Toch is het heel belangrijk dat ook jongens zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn in de kinderopvang.

In deze cursus krijgen deelnemers inzicht in de ontwikkeling en behoeften van jongens en hoe dit zich uit in hun gedrag. Vervolgens kijken de deelnemers hoe ze er voor kunnen zorgen dat zowel meisjes als jongens zich prettig voelen op het kindercentrum. Hierbij wordt enerzijds ingegaan op passende activiteiten, materialen en inrichting van de ruimte en anderzijds op het communiceren van de pedagogisch medewerkers richting jongens.

De training is praktisch en interactief opgezet, waarbij theorie en praktische opdrachten elkaar afwisselen. Er wordt tevens gebruik gemaakt van diverse unieke videobeelden. De cursus bestaat uit twee losse dagdelen, waarbij de deelnemers tussendoor in de praktijk een praktische opdracht uitvoeren.