Pedagogiek
in praktijk

Webinar de meldcode gebruiken tijdens corona

Datum:11 juni, 2021
Locatie:Online
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/15/316/1727/meldcode-corona
Beschrijving:Nu we ouders en kinderen veel minder zien, verandert daarmee ook de manier hoe we signaleren en deze signalen bespreekbaar maken. In deze training gaan we in gesprek over hoe we via de telefoon signalen van spanningen, die zouden kunnen leiden tot huiselijk geweld of kindermishandeling, kunnen opvangen. Vervolgens kijken we hoe we deze bespreekbaar kunnen maken en hoe we volwassenen, ouders en kinderen kunnen ondersteunen tijdens deze onzekere tijd. Door het geven van praktische tips kunnen jullie vervolgens de ouders vanuit jullie rol ondersteunen. Wat als je zorgen of vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld blijven? Hoe doe je dan een melding, wetende dat ouders er ook niet heel veel aan kunnen doen. Wat is nu de rol van Veilig Thuis?

Algemene omschrijving van de inhoud van de cursus. Voorbeeld werkvormen zijn presentatie, groepsdiscussie, online opdracht en werkvormen, afronding en evaluatie.