Pedagogiek
in praktijk

Effectief Jongerenwerk

Datum:07 september, 2021
Locatie:Leersum
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/15/65/1692/jongerenwerk-nieuwe-stijl
Beschrijving:De opleiding Effectief Jongerenwerk biedt concrete, praktische én theoretisch onderbouwde handvatten aan de deelnemers om hun werken met en rondom jeugd beter en effectiever vorm te geven. Docent Frank van Strijen van Jeugd Enzo geeft deze 15 daagse training. Door theorie en praktijk continu te koppelen leert hij de deelnemer niet alleen hoe hij zijn werk met jeugd beter kan inrichten, maar ook hoe hij/zij de ‘waarom vraag’ kan beantwoorden, die aan het handelen ten grondslag ligt.

Het volgende komt onder andere uitgebreid aan bod:
Wat betekent het jongerenwerk in deze tijd?
Hoe past jongerenwerk in een integrale werkwijze rondom jeugd?
Hoe positioneer en profileer ik als jongerenwerker mijn werk?
Hoe geef ik mijn werkzaamheden met jeugd op straat het beste vorm?
Wat kan jongerenwerk beteken in actuele thema’s als Covid-19, lockdown en rellen?Frank van Strijen leert de deelnemer niet alleen het eigen handelen te verbeteren, maar besteed ook ruimschoots aandacht aan het kunnen profileren van dit handelen aan derden. De ervaring leert dat dit de samenwerking rondom jeugd een sterke kwaliteitsimpuls geeft. Ook zien we dat het beter kunnen profileren van de eigen werkzaamheden van cruciaal belang is in de huidige jeugdzorg.

Werkvorm De opleiding is opgebouwd in modules, zoals te lezen onder programma. De basis wordt gelegd in interactieve presentaties, waarbij alle mogelijkheid is om vragen te stellen en het aangaan van de dialoog tussen de deelnemers onderling. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in de dagelijkse praktijk. Tijdens de lessen wordt veel gebruikt gemaakt van beeld- en geluidsmateriaal.

In kleinere werkgroepen werken deelnemers aan opdrachten. Ook is er aandacht voor casuïstiek en de actuele werksituatie van de deelnemers zelf. De lesdagen worden afgesloten met een verwerkingsopdracht, die dient als springplank naar de volgende les. De specialisatie-leergang wordt afgesloten met een presentatie en een paper.

Het resultaat Na het volgen van de opleiding is de deelnemer beter in staat om zijn werkzaamheden met en rondom jeugd beter vorm te geven, als ook dit handelen beter te kunnen profileren.