Pedagogiek
in praktijk

Webinar: Kinderen met opvallend gedrag voor Pedagogisch Medewerkers

Datum:15 november, 2021
Locatie:Online
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/88/324/1708/webinar-kmog
Beschrijving:Werken op de groep is leuk, dankbaar en uitdagend. Hoewel het soms lijkt alsof het makkelijk is, is dat niet het geval: je kan jezelf ook tegen komen. In elke groep zitten kinderen die zich anders gedragen dan andere kinderen en ‘opvallend gedrag’ vertonen. Gedrag dat nieuw voor je is. Gedrag dat je verrast. Gedrag dat je voor de vraag stelt: Wat wil dit kind mij duidelijk maken? Niet zo gek op zich, aangezien elk kind uniek is. Gedrag is objectief en subjectief in hetzelfde moment. Het gedrag zelf is feitelijk, maar waar de één zich aan stoort of zich geen raad mee weet, kan voor de ander normaal of makkelijk zijn om mee om te gaan. Hoe ga je om met gedrag dat je als lastig ervaart?

Dit webinar neemt jou als pedagogisch medewerker bij de hand en biedt handvatten, werkvormen en materialen om kinderen met ander of opvallend gedrag te helpen. Je krijgt niet alleen zicht op wat kinderen willen vertellen met hun gedrag, jouw eigen gedrag heeft ook invloed op het gedrag van kinderen en je collega’s. Er wordt een verbinding gemaakt tussen de belevingswereld van het kind en die van de pedagogisch medewerker. Daarnaast leer je aan de hand van werkvormen uit de speltherapie hoe je actief individuele- en groepsactiviteiten inzet om tot gedragsverandering te komen en hoe je ouders kan betrekken in dit proces. Het doel van de training is de pedagogisch medewerker te leren om vanuit een ander gezichtspunt te kijken naar zichzelf, kinderen en ouders. Om dit te kunnen doen, maak je in de training een spelplan; een handzaam middel om ten alle tijden met (opvallend- ander) gedrag om te kunnen gaan en wordt eigen casuïstiek behandeld.

Trainer/speltherapeut/wandelcoach Hans Götze speelt in op je nieuwsgierigheid, talenten en competenties, waardoor je die op een bewuste manier kan inzetten in de omgang met gedrag.