Pedagogiek
in praktijk

Aandachtsfunctionaris Basismodule

Datum:12 november, 2021
Locatie:Logavak Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/48/292/1704/aandachtsfunctionaris
Beschrijving:Kindermishandeling is een thema dat makkelijk naar de achtergrond verschuift. En dat terwijl vroeg ingrijpen juist zo belangrijk is! Als aandachtsfunctionaris houdt u het op de agenda.

Deze training leidt u op tot Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en huiselijk geweld. Een verantwoordelijke taak, die u uitvoert naast uw andere werkzaamheden. Tijdens de training leert u om binnen uw instelling het aanspreekpunt te zijn en hoe u de processen rondom de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld kunt begeleiden. Als medewerkers vermoedens van mishandeling hebben houden ze met u ruggespraak. Na de training kunt u de medewerker coachen en overleggen met Veilig Thuis; zo bepaalt u gezamenlijk welke actie nodig is. Verder raakt u goed op de hoogte van de meldcode, waardoor u handelingsverlegenheid op kan heffen.

Eveneens kan de aandachtsfunctionaris in preventief kader heel veel doen wanneer het gaat over ‘vragen omtrent opvallend gedrag’; gedrag dat leidt tot een probleem en vervolgens tot zorgen van de opvoeders. Binnen grotere organisaties is er vaak sprake van een indirecte- en een directe Aandachtsfunctionaris, namelijk op beleidsniveau en vanuit het middenkader.

Naast de technische kant van de meldcode wordt er aandacht besteed aan de vormen van kindermishandeling, de signalen en het proces van signaleren. Hoe verhoudt u zich tot dit onderwerp? En wat maakt dat u deze taak wil vervullen? Vast opgenomen in de training is een adviesgesprek met Veilig Thuis in de regio waar de training plaats vindt, waardoor u zelf ervaart hoe Veilig Thuis omgaat met uw vragen, twijfels en zorgen! In de training komen de volgende thema’s aan de orde: Het afwegingskader; Pesten in relatie tot kindermishandeling; Scheiding als risico factor; Psychische en fysieke mishandeling en verwaarlozing.

Let op! Als u aan de training deelneemt is het wenselijk dat u al eerder een basistraining of bijeenkomst over kindermishandeling heeft gevolgd.