Pedagogiek
in praktijk

College Migratierecht van de collegereeks Jeugdrecht ONLINE

Datum:28 september, 2021
Locatie:Online
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/11/257/1664/college-migratierecht
Beschrijving:Kinderen die asiel aanvragen in Nederland en kinderen die geen verblijfsrecht hebben, vallen net zoals alle andere minderjarigen in Nederland onder de werking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Toch ondervinden deze kinderen vaak moeilijkheden bij de realisatie van hun rechten. Het college migratierecht biedt een inleiding in het vreemdelingenrecht en een overzicht van belangrijkste complicaties in en oplossingen voor de rechtsbescherming van deze kwetsbare groep kinderen. Het college heeft tot doel inzicht te bieden in: De verschillende procedures in het migratierecht De rol van ‘het belang van het kind’ in het migratierecht Kinderrechtelijke knelpunten voor kinderen zonder verblijfsrecht De bestaande regelingen ter compensatie van deze knelpunten