Pedagogiek
in praktijk

'Op weg naar het psychologisch paspoort' De GDA-methode

Datum:23 april, 2021
Locatie:Logavak Utrecht
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/13/26/1675/op-weg-naar-het-psychologisch-paspoort-de-gda-methode
Beschrijving:Voor de diagnostische praktijk ontwikkelde Martine Delfos een grafische wijze om het leven van een kind in beeld te brengen. Het ordenen en visualiseren kan voor het kind in kwestie een therapeutisch effect hebben. Omgekeerd helpt de precieze, objectieve ordening de hulpverlener om beter het perspectief van het kind te nemen. Het centrale element in deze grafische dossieranalyse methode is de ‘levenslijn’. De nadelen van een dossier zoals selectieve weergave en perspectief van de hulpverlener worden tegemoet getreden door de grote precisie en de perspectiefneming vanuit de hulpvrager. In één oogopslag wordt het leven van het kind in beeld gebracht en worden de gaten in het dossier zichtbaar. De grafische dossieranalyse brengt dingen aan het licht die anders ongezien blijven, zoals maanden die geassocieerd worden met traumatische gebeurtenissen. De bron van gedrag – aanleg, rijping, omgeving – wordt beter benaderbaar en geeft daarmee ook houvast hoe de behandeling vormgegeven moet worden.

'Op weg naar het psychologisch paspoort' De GDA-methode is ook opgenomen in het Handboek diagnostiek en hulpverlening van Kievit en Tak.