Pedagogiek
in praktijk

Webinar Responsiviteit 1 van 3

Datum:30 september, 2020
Locatie:Logacom Online
Website:https://webinar.logacom.nl/webinarcyclus-responsibiliteit-1-van-3
Beschrijving:

BOUWEN AAN EEN BETEKENISVOLLE RELATIE


Meer informatie over dit webinar vindt u op www.webinar.logacom.nl

Professionals in zorg en welzijn hebben een natuurlijke drijfveer: van betekenis zijn voor de mensen die zij ondersteunen. In het dagelijks werk is dat soms lastig. De betekenis wordt vaak ingevuld door de opdrachtgever. Die stelt vooraf de doelen van het hulpverleningscontact vast. Bovendien leiden werkdruk, regels en protocollen de professional soms zo af, dat er nauwelijks tijd lijkt om stil te staan bij de cliënt. Daarbij stelt de huidige tijd ondersteuners voor een extra uitdaging: het aangaan en onderhouden van contact op afstand. Kortom, een betekenisvolle relatie opbouwen blijkt in de praktijk geen eenvoudige opgave.

Welke mogelijkheden hebben professionals om in dit krachtenveld een relatie van betekenis op te bouwen? Hoe kunnen zij oog hebben voor wat relevant is voor de ander? En welke betekenis heeft het inbrengen van hun eigen kwetsbaarheid in het contact?

De webinarcyclus bestaat uit drie bijeenkomsten met de auteurs van het boek De relatie en steeds één gerelateerde gastspreker. Elke keer behandelen we een ander thema uit het boek, dat is inbegrepen bij deelname.

Bij deelname inbegrepen


De Relatie
Audry van Vulpen en Pieter Verdoorn
t.w.v. €19,00

Webinar Responsiviteit

Inschatten wat voor de ander werkelijk van betekenis is
Met Janny Bakker-Klein, Directeur Movisie

Janny Bakker-Klein begon haar carrière in het ziekenhuis, eerst als A-verpleegkundige en later als operatieassistent en als klachtenfunctionaris. Zij studeerde Nederlands Recht, Internationaal recht en Bestuur en Management aan de Universiteit Utrecht en was daarna werkzaam als programmamanager bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en als directeur van Nierstichting Nederland. Van mei 2006 tot juni 2018 was zij wethouder in de gemeente Huizen, met in portefeuille onder meer financiën en het brede sociale domein. In die periode was zij ook bestuurslid van de Wethoudersvereniging en lid (later voorzitter) van de commissie Gezondheid en Welzijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Vanaf september 2018 is zij werkzaam als voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie, een landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. In het najaar van 2019 verdedigde zij haar proefschrift “Anders Kijken. Een zoektocht naar responsiviteit in het sociaal domein” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.