Pedagogiek
in praktijk

College Daderprofilering van de collegereeks Interventies voor een veilige samenleving

Datum:10 december, 2020
Locatie:Logavak Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/22/301/1616/college-daderprofilering
Beschrijving:Etnisch profileren
Maartje van der Woude
Etnisch profileren lijkt aan de orde van de dag in Nederland, maar ook in ons omringende landen. Waar hebben we het eigenlijk over als we spreken over etnisch profileren en wat weten we nou eigenlijk over de schaal waarop, maar ook de intentie waarmee dit op allerlei plaatsen in de strafrechtsketen plaatsvindt? Van der Woude gaat, aan de hand van eigen onderzoek naar discretionair beslissen door politieambtenaren maar ook door ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee, in op de complexiteit van het vaststellen van etnisch profileren. Tevens gaat ze in op de vraag bij wie de verantwoordelijkheid ligt om etnisch profileren te voorkomen. Daarnaast staat zij stil bij de effecten van etnisch profileren op hen die daaraan onderworpen worden maar ook op de gepercipieerde legitimiteit van het optreden van de overheid.

Voorkomen onterechte beschuldiging
Marjon Kuipers en Ingrid de Jong
Een onterechte beschuldiging maakt veel kapot. Al weet je zelf dat je iets niet gedaan hebt; het feit dat anderen je niet geloven maakt je kwetsbaar en levert veel stress op met soms zelfs trauma als gevolg. Daarbij heeft de omgeving van de beschuldigde persoon het zwaar te verduren en kan binnen bestaande relaties wantrouwen ontstaan. Zelfs al blijkt na enige tijd dat de beschuldiging niet gegrond was, zijn de gevolgen niet meer terug te draaien en zal iemands naam voor altijd ‘besmet’ zijn (vooral in de huidige tijd waarin alles online staat).

Tijdens dit college maakt u kennis met profiling, een methode die kan worden ingezet in gesprekken waarbij het belangrijk is om tot de daadwerkelijke kern te komen. Doordat emoties een reactie zijn van onze hersenen op een trigger, zijn emoties zichtbaar in het gezicht, gebaren, lichaamshouding en in tonaliteit. En dus voor een getrainde profiler niet te verbergen. De volgende vragen worden beantwoord: Hoe gaat een profiler te werk voordat er met redelijkheid sprake mag zijn van een beschuldiging? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? Met welke valkuilen wordt rekening gehouden? En hoe wordt door deze werkwijze een onterechte beschuldiging voorkomen?

Tip! Dit college maakt deel uit van de Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving (de colleges zijn ook los te volgen).Deze reeks gaat, onder leiding van Jaap van Vliet, in op verschillende kanten van criminaliteit. Wetenschappers en professionals uit het veld kijken waarom mensen bepaalde delicten plegen, wat de impact van deze criminaliteit is op de samenleving, maar vooral ook hoe dit voorkomen (of in ieder geval verminderd) kan worden. Wat zijn de signalen? Daarbij komen onderwerpen als privacy en communicatie tussen diverse instanties in deze reeks terug: wat weegt meer wanneer het aankomt op de veiligheid van de samenleving?

Korting:Hoe meer colleges u volgt, hoe minder u per college betaalt!