Pedagogiek
in praktijk

College Interventies van de collegereeks Interventies voor een veilige samenleving

Datum:26 november, 2020
Locatie:Logavak Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/22/304/1504/college-interventies
Beschrijving:Het belang van professionele reflectie
Marie-José Geenen
Van de hedendaagse professional wordt verwacht dat deze niet alleen kennis en kunde heeft om het eigen beroep uit te oefenen, maar ook de competentie om met veranderingen om te gaan en zich te blijven ontwikkelen. Daarbij wordt verwacht dat hij of zij actuele wetenschappelijke kennis, eigen praktijkkennis en de kennis van de context (organisatie, cliënt) weet te integreren. Reflecteren vormt daarin een belangrijke vaardigheid. Dat betekent het vermogen om onderzoek naar het eigen handelen (en de veronderstellingen die dat handelen sturen) te verbinden aan bestaande wetenschappelijke kennis en op basis daarvan het eigen handelen kunnen verantwoorden en waar nodig bijsturen.

Vanaf 14.30 uur Diverse actuele interventies komen aan bod. Wat zijn tot nu toe de resultaten? Wat werkt (en wat werkt niet)? En wat biedt hoop voor de toekomst?

Tip! Dit college maakt deel uit van de Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving (de colleges zijn ook los te volgen).Deze reeks gaat, onder leiding van Jaap van Vliet, in op verschillende kanten van criminaliteit. Wetenschappers en professionals uit het veld kijken waarom mensen bepaalde delicten plegen, wat de impact van deze criminaliteit is op de samenleving, maar vooral ook hoe dit voorkomen (of in ieder geval verminderd) kan worden. Wat zijn de signalen? Daarbij komen onderwerpen als privacy en communicatie tussen diverse instanties in deze reeks terug: wat weegt meer wanneer het aankomt op de veiligheid van de samenleving?

Korting:Hoe meer colleges u volgt, hoe minder u per college betaalt!