Pedagogiek
in praktijk

College Samenwerking t.b.v een veilige resocialisatie van de collegereeks Interventies voor een veilige samenleving

Datum:29 oktober, 2020
Locatie:Logavak Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/22/303/1503/college-samenwerking-veilige-resocialisatie
Beschrijving:De effecten van Transmuraal Herstelgericht Werken
Bart Claes
De re-integratie van gedetineerde burgers of justitiabelen is een complex proces en omvat hun terugkeer in lokale sociale netwerken en de bredere samenleving. Professionals, vrijwilligers, en eigenlijk breder alle burgers, hebben nood aan een breed kader dat hen kan ondersteunen bij het re-integreren van een gedetineerde burger of justitiabele. Transmuraal Herstelgericht Werken biedt een conceptuele landkaart voor zowel penitentiaire inrichtingen, forensische centra en organisaties buiten detentie als voor lokale besturen, vrijwilligers en professionals. Hierbij is er ook aandacht voor de behoeften van de samenleving, het slachtoffer en het sociaal netwerk van de gedetineerde burger of justitiabele. Tijdens dit college wordt dieper ingegaan op Transmuraal Herstelgericht werken en leert u wat deze manier van werken voor u in de praktijk én in samenwerking met anderen kan betekenen.

De toekomst van het reclasseringswerk
Jacqueline Bosker
Reclasseringswerkers werken met cliënten in een gedwongen kader aan het afbouwen van een criminele loopbaan. De context waarin reclasseringswerkers hun werk doen is sterk in ontwikkeling. Vraagstukken over veiligheid en preventief ingrijpen op herhaald delinquent gedrag liggen steeds meer op lokaal niveau. Werken aan integrale trajecten voor cliënten, waarin verschillende professionals en instellingen gezamenlijk consistentie en continuïteit weten te borgen wordt steeds belangrijker. Tijdens dit college gaat Jacqueline Bosker in op de vraag wat deze ontwikkelingen betekenen voor de toekomst van het reclasseringswerk. Wat vraagt het van reclasseringswerkers? Hoe kunnen deze ontwikkelingen reclasseringswerkers ondersteunen bij het realiseren van hun opdracht: verminderen van recidive en bevorderen van re-integratie van delinquenten?

Tip! Dit college maakt deel uit van de Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving (de colleges zijn ook los te volgen).Deze reeks gaat, onder leiding van Jaap van Vliet, in op verschillende kanten van criminaliteit. Wetenschappers en professionals uit het veld kijken waarom mensen bepaalde delicten plegen, wat de impact van deze criminaliteit is op de samenleving, maar vooral ook hoe dit voorkomen (of in ieder geval verminderd) kan worden. Wat zijn de signalen? Daarbij komen onderwerpen als privacy en communicatie tussen diverse instanties in deze reeks terug: wat weegt meer wanneer het aankomt op de veiligheid van de samenleving?

Korting:Hoe meer colleges u volgt, hoe minder u per college betaalt!