Pedagogiek
in praktijk

College Radicalisering en preventie van de collegereeks Interventies voor een veilige samenleving

Datum:08 oktober, 2020
Locatie:Logavak Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/22/299/1614/college-radicalisering-preventie
Beschrijving:De levensloop van terroristen
Onderzoeker van de Vrije Universiteit Amsterdam (Criminologie)/NSCR
Lange tijd werd terrorisme voornamelijk vanuit disciplines als de sociologie en de psychologie bestudeerd, maar de laatste jaren richten ook criminologen zich steeds vaker op het onderwerp. Dit is niet vreemd; terrorisme is uiteindelijk een (zware) vorm van criminaliteit. Interessant is dan om te bezien in hoeverre daders van terroristische misdrijven overeenkomsten vertonen met daders van ‘reguliere’ vormen van criminaliteit. En hoe vaak zijn plegers van terroristische misdrijven óók plegers van gewone criminaliteit? We weten dat de levensloop een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van een ‘criminele carrière’. In hoeverre draagt de levensloop van veroordeelde terroristen bij aan de uiteindelijk gepleegde misdrijven? Op welk moment binnen die levensloop gaat de ideologie een rol spelen? En hoe verloopt het proces van radicalisering? Deze en andere vragen worden tijdens dit college beantwoord

De 'inenting' tegen radicalisering
Massoud Djabani
Tijdens de Iraanse revolutie doorliep Massoud Djabani, nadat het dictatoriale regime zijn drie broers executeerde, versneld alle stadia van het radicaliseringsproces. Leiders van een terroristische organisatie speelden in op zijn behoefte aan wraak. Toen hij door een zware verwonding langdurig werd afgescheiden van de groep, kon zijn kritisch denkvermogen herstellen en kwamen vele vragen en twijfels naar boven. Door deze ervaringen werd het zijn levensdoel polarisatie en radicalisering in alle fasen te voorkomen. Door middel van lezingen, voorlichtingen en gastlessen geeft hij ’inzicht van binnenuit’ in de voedingsbodems van radicalisering, de wervingsmethoden en hersenspoelingstechnieken toegepast door terroristische leiders, alsmede in het losmakingsproces en preventiemethoden om de maatschappij te kunnen ‘inenten tegen radicalisering’. Al deze onderwerpen en meer komen aan bod tijdens dit college.

Tip! Dit college maakt deel uit van de Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving (de colleges zijn ook los te volgen).Deze reeks gaat, onder leiding van Jaap van Vliet, in op verschillende kanten van criminaliteit. Wetenschappers en professionals uit het veld kijken waarom mensen bepaalde delicten plegen, wat de impact van deze criminaliteit is op de samenleving, maar vooral ook hoe dit voorkomen (of in ieder geval verminderd) kan worden. Wat zijn de signalen? Daarbij komen onderwerpen als privacy en communicatie tussen diverse instanties in deze reeks terug: wat weegt meer wanneer het aankomt op de veiligheid van de samenleving?

Korting: Hoe meer colleges u volgt, hoe minder u per college betaalt!