Pedagogiek
in praktijk

Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding

Datum:14 oktober, 2020
Locatie:Logavak Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/15/40/1552/introductiecursus-video-hometraining-video-interactiebegeleiding
Beschrijving:De introductiecursus Video-hometraining/Video-interactiebegeleiding biedt een gedegen eerste kennismaking met de methodes. Dit is interessant voor professionals die een opleiding overwegen of meer van deze methodieken willen weten.

De methodieken bieden krachtige begeleidingsinstrumenten om de kwaliteit van het contact te verbeteren tussen opvoeders en kinderen, tussen hulpverleners en cliënten en tussen professionele begeleiders onderling. Goed afgestemd contact is de basis voor ontwikkeling! Analyse van video-opnames van communicatie, zowel thuis als in een professionele werksetting, maakt de elementen en patronen in de communicatie zichtbaar. Deze micro-analyse van de communicatie verduidelijkt tevens behoeftes, intenties en mogelijkheden en geeft handvatten in de begeleiding. Het maakt bewust wat nog intact is, wat nog ontwikkeld moet worden, welke ondersteuning daarbij nodig is en maakt op vervolgopnames de in gang gezette ontwikkeling zichtbaar.

Video-hometraining is een vorm van professionele begeleiding of hulpverlening voor gezinnen die problemen ervaren in de opvoeding. Korte video-opnames van de alledaagse omgang tussen ouder en kind maken zichtbaar hoe de communicatie verloopt. De Video-hometrainer (VHT'er) bespreekt en analyseert de videobeelden samen met de ouders, die zo meer zicht op het functioneren en de behoeftes van hun kind krijgen. Ouders kunnen hierdoor hun kind (weer) op een positieve manier ondersteunen bij zijn ontwikkeling. Wat voor gezinssystemen werkt, blijkt ook in professionele setting te werken. Daarom wordt Video-interactiebegeleiding (VIB) zowel op de ontwikkeling van de cliënt als op de ontwikkeling van de professional gericht ingezet om zo een geslaagd en effectief begeleidingstraject te kunnen bieden. VIB is een reflectie op het eigen handelen en de eigen communicatie van de professional en helpt om te zien wat de cliënt van de professional nodig heeft om zo goed mogelijk ondersteund te worden in zijn ontwikkeling. In de review staan de principes van de basiscommunicatie centraal: geslaagde momenten in de interactie worden uitvergroot en leermomenten worden benut ter verbetering van de communicatie en het handelen als professional. Daarnaast is er aandacht voor verbreding of verdieping van kennis, kunde en vaardigheden.

VHT/VIB werkt systeemgericht, ontwikkelingsgericht, oplossingsgericht en vraaggericht. Verschillende varianten van de methodes staan geregistreerd in de Databank Effectieve Interventies (DEI) en in de Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit bij het NJi.