Pedagogiek
in praktijk

Werken met de meldcode Kindermishandeling

Datum:02 oktober, 2020
Locatie:Logavak Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/11/306/1572/meldcode-kindermishandeling
Beschrijving:Wanneer is ‘gedrag’ of ‘letsel’ dat je ziet een signaal van kindermishandeling? Wat als je ernaast zit? En wat als je gelijk hebt?

Sinds januari 2019 is de meldcode gewijzigd: het afwegingskader is toegevoegd. Dit brengt een nieuwe dynamiek met zich mee, namelijk een nieuwe meldnorm: bij acute - en structurele onveiligheid & disclosure, is de norm dat Veilig Thuis wordt gebeld. Er zijn nog 2 meldnormen, weet jij welke dat zijn? Tijdens deze trainingsdag krijg je antwoord op deze en op vele andere vragen!

Dynamiek en doel van de training Deze interactieve training legt een gedegen basis om met de Wet Meldcode te werken en handelingsverlegenheid op te heffen. Tijdens deze training word je als deelnemer actief betrokken in het signaleren én handelen bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook leren deelnemers om signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen en vormen van kindermishandeling te onderscheiden. 'Is dit nu kindermishandeling?' is een terugkerende vraag en ook het gesprek over geweld in de opvoeding wordt gevoerd (wel of geen ‘pedagogische/corrigerende tik’).

Het onderwerp kindermishandeling wordt vanuit verschillende lagen behandeld. Hierdoor doe je als pedagogisch medewerker of als manager niet alleen kennis op; je wordt ook uitgenodigd om het taboe dat rond het thema heerst te doorbreken. Signalen herkennen is stap één, er met elkaar over praten is stap twee!

Tijdens de training wordt gewerkt met de ‘Signalenwijzer’ en het spel ‘PakVast’. In de middag staat handelen centraal. Aan de hand van casuïstiek wordt de meldcode doorlopen en leren de deelnemers actief de meldcode toe te passen en wat hun verantwoordelijkheden hierin zijn. Tevens is een simultaan adviesgesprek opgenomen met ‘Veilig Thuis’. De deelnemers kunnen inhoudelijke vragen stellen of een casus inbrengen. Na deze training kun je vragen vanuit de inspectie makkelijk beantwoorden. De training wordt afgesloten met een kennisquiz en een certificaat.

Wilt u een training volgen die specifiek gericht is op geweld ten aanzien van volwassenen? Volg dan de training Werken met de meldcode - Huiselijk geweld.