Pedagogiek
in praktijk

Werken met de meldcode huiselijk geweld

Datum:14 september, 2020
Locatie:Logavak Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/3/296/1569/meldcode-huiselijk-geweld
Beschrijving:In deze training staat de meldcode huiselijk geweld centraal. Verschillende vormen van huiselijk geweld worden behandeld, zoals ouderenmishandeling, partner en ex-partnergeweld, loverboys, SMART-huiselijk geweld, eerwraak en andere vormen (zie programma). Aan de hand daarvan wordt gekeken hoe de meldcode kan helpen om stappen te nemen in situaties waar we in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Aan de deelnemers wordt dan ook gevraagd om een praktijksituatie mee te nemen. In de middag bellen we voor een advies gesprek met Veilig Thuis.

Tijdens deze studiedag wordt er met verschillende werkvormen gewerkt, namelijk: presentatie, video, groepsdiscussie, opdrachten in subgroepen. Aan het eind van de dag krijgen de deelnemers een certificaat. In deze training gaat het dus hoofdzakelijk over vormen van geweld tussen volwassenen, en minder over geweld van volwassenen ten aanzien van kinderen.

Wilt u een training volgen die specifiek gericht is op geweld ten aanzien van kinderen? Volg dan de training Werken met de meldcode - kindermishandeling.