Pedagogiek
in praktijk

Samen werken aan een inclusieve praktijk (basistraining)

Datum:18 september, 2020
Locatie:Logavak Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/19/305/1523/werken-aan-een-inclusieve-praktijk
Beschrijving:Wat heeft diversiteit met jou te maken? Zijn jonge kinderen met diversiteit bezig? Waaraan herken je een inclusieve leer- en werkomgeving? En aan wie komt die ten goede? Taal en emotie, welke rol spelen ze in je praktijk?

We leven in een diverse samenleving. Inclusief leren denken en handelen is geen keuze, maar een wezenlijk onderdeel van je vakgebied als pedagogisch coach, pedagogisch medewerker, leerkracht of leidinggevende. We werken aan sociale inclusie om iedereen binnen de kinderopvang en het onderwijs tot zijn of haar recht te laten komen. Sociale inclusie focust op het recht van kinderen en volwassenen om zich te ontplooien en actief mee te doen in een omgeving die gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit, in al haar aspecten. Werken aan sociale inclusie is in het belang van alle kinderen, alle families, én je team of organisatie. Het is in het belang van ons allen!

Door met en van elkaar te leren, en vanuit een gelijkwaardige positie elkaar te ontmoeten kunnen jij en je team – ondanks of juist dankzij meningsverschillen, verschillende manieren van opvoeden of meertaligheid – nieuwe inzichten en competenties ontwikkelen in de dagelijkse praktijk.

In deze basistraining krijg je kennis, visie en reflectie-instrumenten aangereikt, die je direct in je dagelijkse praktijk kunt toepassen. Via ervaringsoefeningen, kennisoverdracht, casusbesprekingen en reflectie op good practices, verken je je professionele rol. Deze basistraining ondersteunt je daarin met (inter)nationaal beproefde instrumenten en kaders. Na de eerste dag kies je een onderwerp om aan je eigen inclusieve praktijk te werken. Je ervaringen bespreken we bij het laatste onderdeel van het programma.

Wil je vanaf 2020 pedagogisch werk op hoog kwaliteitsniveau leveren, dan denk je en handel je inclusief.