Pedagogiek
in praktijk

Hechting en trauma

Datum:06 april, 2020
Locatie:CCD Arnhem
Website:https://curecare.nl/cursussen/cursus-hechting-en-trauma-startdatum-6-april-2020/
Beschrijving:

Na het volgen van deze driedaagse cursus ben je in staat om de verschillende vormen van problematische gehechtheid en (vroegkinderlijke) traumatisering sneller te herkennen en daar een adequate behandeling op af te stemmen of eventueel beargumenteerd door te kunnen verwijzen.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Inleiding hechting en problematische gehechtheid - Hechting, (vroegkinderlijke) traumatisering en dissociatie - Diagnostiek en classificatie en het (advies)gesprek daarover - Intergenerationele gehechtheidsproblemen en relationele trauma’s - Richtlijnen bij behandeling van problematische gehechtheid - Systematisch werken, inclusief samenwerken met scholen en andere organisaties - Overdracht en tegenoverdracht - Richtlijnen bij traumabehandeling

Cursusdata: 6 april, 11 mei en 15 juni 2020.