Pedagogiek
in praktijk

Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)

Datum:20 april, 2020
Locatie:Logavak Utrecht - Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE, Utrecht
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/6/71/1490/interventieprogramma-bij-gedragsproblemen-stop-4-7
Beschrijving:Kennismaking met het STOP4-7 programma voor kinderen met gedragsproblemen

Jonge kinderen (4 tot 7 jaar) die meer dan andere kinderen liegen, vechten, driftbuien vertonen, ongehoorzaam en opstandig zijn, baren hun ouders en leerkrachten heel wat zorgen. Ze vormen de grootste groep van aangemelde kinderen in de hulpverlening.

Het vernieuwde STOP4-7-programma wordt beschreven in een set van 4 boeken en komt aan bod tijdens deze introductiecursus. Het programma biedt een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen. Naast een theoretisch inleiding biedt het een handleiding om te werken met de kinderen, hun ouders en leerkrachten.

In de cursus worden een aantal centrale elementen uit de interventie verkend:
- theoretisch kader;
- de algemene principes die gehanteerd worden binnen het programma;
- oplossingsgericht werken binnen de ouder- en leerkrachtengroep;
- de rol van hechting;
- emotieregulatie en ontspanning bij kinderen.

Het programma is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten in verband met de ontwikkeling van gedragsproblemen én gebruikmakend van de meest recente onderzoeken op het vlak van effectieve interventies (evidence-based). Na de introductiecursus heeft u kennis genomen van drie handleidingen om te werken met kinderen, ouders en leerkrachten.