Pedagogiek
in praktijk

PARS Playwork Masterclass

Datum:14 oktober, 2019
Locatie:Het Jonge Kind Centrum, Almere
Website:http://www.commonthreads.org.uk/
Beschrijving:De Masterclass vindt plaats op maandag 14, dinsdag 15 en donderdag 17 oktober va 09:30-15:00.

Playwork is een werkwijze om kinderen in hun vrije tijd te begeleiden en te ondersteunen in hun vrije, avontuurlijke en risicovolle spel. Het komt uit Groot Brittannië waar het ontwikkeld is in de ‘adventure playgrounds’, en benadrukt het belang van de eigen inbreng van kinderen en hun vrije spel. De training is bedoeld voor professionals en vrijwilligers uit BSO kinderopvang, NME, speeltuinontwerpers, beleidsmedewerkers, kinderwerkers, pedagogen en speeltuinwerkers, studenten etc. De 'Playwork benadering' gaat uit van de autonomie van kinderen en de verantwoordelijkheid voor hun eigen speelomgeving en wat zij daar zelf willen spelen. De meerwaarde van de training is ook het uitwisselen tussen de deelnemers vanuit diverse disciplines dat hen verder brengt in hun professionele en pedagogische houding en rol naar kinderen. De training wordt gegeven door dr. Shelly Newstead uit Engeland, ervaren trainer met jarenlange praktijkervaring.

Deze Masterclass behandelt het hele PARS Playwork Model en biedt alle ruimte voor verdieping en vragen van de deelnemers. Voertaal van de training is Engels. De taal is helder en goed te volgen. Neem bij twijfel hierover contact op via parsplayworknl@gmail.com.

Kosten: 190 euro (incl drie keer lunch op de locatie)

Aanmelding via parsplayworknl@gmail.com

Online pagina's in Nederland:
www.parsplaywork.nl
facebook.com/parsplayworknl