Pedagogiek
in praktijk

Afscheid Ria Balm van redactie

Na 19 jaar lidmaatschap van de redactie van PIP heeft Ria Balm afscheid genomen.
Afscheid Ria Balm van redactie

Tijdens de live-redactiebijeenkomst in Corona-tijd werd gememoreerd dat  Ria een lange staat van dienst in PIP heeft gehad en lid van de redactie was sinds de oprichting van het tijdschrift in 2001. Als orthopedagoog was zij betrokken bij de (HBO-)Beroepsvereniging van Pedagogen (BVP) die vijf jaar eerder was opgericht als tegenhanger van de (academische) NVO. De begeesterde redactievergaderingen destijds stonden blauw van de sigaren- en sigarettenrook geproduceerd door de redactieleden - al filosoferend over nieuwe pedagogische vraagstukken. De rook ligt inmiddels al weer een flink aantal jaren achter ons, de begeestering is gebleven. Ria's geschreven bijdragen raakten de beroepsontwikkeling en haar mondelinge inbreng in de redactie, alsmede de nauwgezette bespreking van nieuw verschenen boeken op haar terrein. Zij had een frisse praktijkinbreng, gebaseerd op haar expertise vanuit haar eigen Haarlemse praktijk. Recent was zij ook inhoudelijk betrokken bij de inhoudelijke opzet van het dyslexiecongres en de boekpublicatie in het verlengde hiervan: Bestaat dyslexie?

 Naar homepage