Pedagogiek
in praktijk

Opvoedingsbelofte

Vroeger moest een vader in Vlaanderen al meteen na de geboorte van zijn kind naar het gemeentehuis. Daar liet hij twee gepensioneerden, straatwerkers of gemeentelijke bedienden opdraven om er getuige van te zijn hoe hij zijn kind erkende. Nu is dat niet meer nodig. De geboorteaangifte is nog slechts een formaliteit die vlotjes door de kraamkliniek wordt geregeld en waar niemand nog moeite voor hoeft te doen. De pedagoog Hans Van Crombrugge, docent aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG), vindt dat jammer. Hij pleit ervoor om het openbare en plechtige karakter van de aangifte weer in te voeren. Dat zouden beide ouders dan samen moeten doen. Zo zouden ze gedwongen worden om eens stil te staan bij wat het betekent om een kind op de wereld te zetten.
De opvoedingsbelofte die Van Crombrugge voorstaat is een publieke verklaring waarmee ouders hun engagement tegenover hun kind(eren) uitspreken. Ze doen dat bij de aangifte van een geboorte, of de registratie van een adoptie. Ze kunnen later hun belofte ook bevestigen, bijvoorbeeld na een scheiding: 'In goede en kwade dagen zijn en blijven wij de ouders van ons kind.' De opvoedingsbelofte moet de ouders bewustmaken van de draagwijdte van hun engagement, vergelijkbaar met de regeling van partnerrelaties. Het publieke karakter van de uitspraak plaatst de samenleving meteen voor haar verantwoordelijkheid om het nieuwe gezin met de nodige steun te omringen. Voor de kinderen betekent zij de bevestiging dat hun ouders er zijn voor hen, altijd, ongeacht de relatie die de ouders verder met elkaar hebben.

Hans Van Crombrugge baseert zijn voorstel ondermeer op het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind: 'In plaats van ouders die tekort lijken te schieten in het opnemen van hun verantwoordelijkheid te sanctioneren, doet de overheid er beter aan een positief klimaat van engagement te cultiveren. De opvoedingsbelofte kan daartoe een instrument zijn.'

Naar aanleiding van de Internationale Dag van het Gezin discussieerden vertegenwoordigers van beleid, wetenschappelijk onderzoek, hulpverlening en middenveld over de zin en onzin van dit voorstel. Het boek Van huwelijkscontract naar opvoedingsbelofte bundelt de visies van een twintigtal deskundigen.

De bundel 'Van huwelijkscontract naar opvoedingsbelofte' is voor 10 euro te bestellen bij het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen: www.hig.be.Naar homepage