Pedagogiek
in praktijk

Oudergericht Pedagogisch Adviseren (OPAd)

Pedagogisch advies gaat meestal over kinderen. Maar zou dit advies niet eigenlijk over ouders moeten gaan? Inhoudelijke kennis over kinderen en opvoeden is belangrijk bij advies. Belangrijker is dat ouders reflecteren op hun wijze van opvoeden van hun kind en kennis integreren in hun eigen handelen. In het boek 'Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren' beschrijven Sonja Ehlers en Meta Kuipers systematisch de stappen van de methode Oudergericht Pedagogisch Adviseren.
Oudergericht Pedagogisch Adviseren (OPAd)

Maar al te vaak wordt er via de ouder gewerkt in plaats van met de ouder. Wat het kind nodig heeft is het onderwerp van advies en van de adviseur. De ouder wordt dan uitvoerder van het advies. Dit leidt gemakkelijk tot weerstand bij de ouder.

Even zo vaak denkt de adviseur vanuit het belang van het kind in termen als: 'Lukt het mij om de ouder te laten doen wat ik denk dat goed is? Is de ouder wel gemotiveerd?' In plaats van ervan uit te gaan dat de ouder zelf het belang van het kind behartigt en dat de hulpverlener de ouder alleen hoeft te ondersteunen, met hem moet samenwerken.

Als we de ouder centraal stellen, zo observeren Sonja Ehlers en Meta Kuipers, zien we niet in eerste instantie het kind maar de ouder die vastzit in een opvoedingssituatie. Dit kan een aantal oorzaken hebben: het ontbreekt hem aan kennis over leeftijdsgebonden gedrag van zijn kind, of de ouder heeft die kennis wel, maar het lukt hem niet de kennis te vertalen naar zijn kind. Misschien weet de ouder wel al hoe hij moet handelen, maar zitten eigen hindernissen in de weg bij het omgaan met zijn kind.

De methodiek die beschreven wordt in Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren biedt de hulpverlener stappen van handelen om samen met de ouder tot een passend advies te komen. De OPAd-methodiek vraagt niet alleen om vaardigheden, maar ook om de moed om werkelijk te vertrouwen op de inzet en de competenties van ouders.


Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren
Sonja Ehlers & Meta Kuipers
ISBN 9789088506970 | € 34,90
www.swpbook.com/1928Naar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.