Pedagogiek
in praktijk

Colofon

PIP – pedagogiek in praktijk
verschijnt tweemaandelijks voor (ortho)pedagogen, interne begeleiders, professionele opvoeders, jongerenwerkers, leerkrachten PO-VO, ouders en studenten. Informerend en opiniërend voor ieder die zich pedagogische vragen stelt.

Redactieadres
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Telefoon: 020 330 72 00
E-mail: eindredactie@pedagogiek.nu
Web: www.pedagogiek.nu
Twitter: @pedagogieknu

Internet
Op www.pedagogiek.nu speelt de redactie sneller in op de actualiteit: het laatste nieuws, discussies, boekbesprekingen en opiniestukken, maar ook de inhoud van de vorige edities is er te raadplegen.

Hoofdredacteur
Dr. Bas Levering: wijsgerig en historisch pedagoog

Eindredacteur
Irna van der Wekke

 

 

Redactie
Drs. Ria Balm: orthopedagoog en gz-psycholoog
Dr. Peter van der Doef: docent pedagogiek
Dr. Saskia van Oenen: onderwijspedagoog
Dr. Loes Houweling: hogeschoolhoofddocent pedagogiek
Dr. Ton Notten: andragoloog
Dr. Dorien Graas: lector jeugd
Dr. Sanne Huijbregts: hogeschooldocent pedagogiek
Drs. Frank Reinders: psycholoog

Uitgever
B.V. Uitgeverij SWP
Paul Roosenstein
Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Telefoon 020 330 72 00
Internet: www.swpbook.com

Vormgeving
Martijn Blokland en Saskia Franken