Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP97

Uit de praktijk van een bijzondere curator

Toen Trudy Dehue op 27 februari 2017 in de Volkskrant met haar vernietigende kritiek op het Nijmeegse Enigma-project kwam, dacht ik: ‘Zal het dan nu eindelijk een keer afgelopen zijn met al dat hersengeklets?’ ‘ADHD op vijf plekken in de hersenen zichtbaar’ was de kop van het persbericht waarin de Radboud Universiteit de uitkomsten van het omvangrijke metaonderzoek naar buiten had gebracht. In de dagbladen verschenen berichten met koppen als ‘Kinderen met ADHD hebben kleinere hersenen’.

Interview | Liesbeth Groenhuijsen

'Er zit zoveel pijn omdat de vanzelfsprekende eindeloosheid weg is'
Liesbeth Groenhuijsen is klinisch pedagoge. In 2008 verscheen haar eerste boek over echtscheiding En ze leefden nog lang en gelukkig. Ook schreef ze een voorleesboek voor kinderen van gescheiden ouders en onlangs leverde ze een bijdrage aan een boek over de bijzondere curator. Bas Levering sprak haar over de moeilijk te overschatten ellende van de vechtscheiding en over de vraag of we er met het ouderschapsplan toch op vooruit zijn gegaan. Bas Levering

Echtscheiding | Uit de praktijk van een bijzondere curator

In complexe scheidingssituaties kan de rechtbank een bijzondere curator benoemen als belangenbehartiger voor de kinderen. Meestal is dit een advocaat of mediator, soms een gedragsdeskundige. Orthopedagoog Lijnie Reijers geeft een inkijkje in de praktijk van de bijzondere curator. Lijnie Reijers

Echtscheiding | Scheiding in beeld

De methode ‘Verlies in Beeld’ kan kinderen van gescheiden ouders helpen om meer zicht te krijgen op de gebeurtenissen. Riet Fiddelaers-Jaspers

Echtscheiding | Complexe scheidingen

Bij complexe scheidingen is het belangrijk dat professionals meer aandacht hebben voor de pijn en ontwrichting, in plaats van direct naar oplossingen te zoeken. Dorien Graas en Anja Bunthof

Pedagogiek | Nieuw licht op opvoeden

In haar waarderende bespreking van Daan Roovers’ Mensen maken laat Wilna Meijer zien hoe Roovers een nog preciezer antwoord op haar eigentijdse opvoedingsvragen had kunnen formuleren. Wilna Meijer

Nieuws

8e jaarcongres LVB 12 septemberIn de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Dit stelt ook het Landelijk Kenniscentrum LVB. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd.
Mindfulness met kinderen en jongeren: In de klas of op de groepTijdens zijn recente interview bij De Wereld Draait Door pleitte David van Reybrouck voor mindfulness, geweldloze communicatie en compassie op school, op het werk en thuis. Dit kan bijvoorbeeld door elke dag 10 minuten te rusten/stil te zitten met hele simpele oefeningen, zoals rustig in- en uit te ademen. Het resultaat is dat kinderen er rustiger van worden, minder stress krijgen, beter leren en meer oplettend zijn in de klas. Dit traject wordt nu toegepast op scholen in Baltimore, met als resultaat: minder gevechten tussen leerlingen en minder absente leerlingen. Ook in Nederland zijn er scholen die werken met aandachtsoefeningen.
Help, mijn juf is een paardMet een wetenschappelijk onderbouwde theorie en veel praktijkvoorbeelden wordt in dit boek de rol die het paard kan spelen bij het versterken van executieve functies met behulp van ervaringsleren helder uiteengezet. Sinds 2004 werkt Paulien Rutgers met het ondersteunend inzetten van paarden bij interventies die tot doel hebben om kinderen met specifieke hulpvragen tussen de 4 en 18 jaar te stimuleren zich verder te ontwikkelen.
Over autismespectrumstoornissen (ASS) bij vrouwen is nog weinig bekend. Wel weten we dat de lijdensdruk bij hen vaak hoger is dan bij mannen met ASS. Doorgaans ervaren zij op verschillende levensgebieden problemen, waardoor het leven voor hen vaak 'hard werken' is. Tijdens dit MiddagSymposium leert u welke factoren van invloed zijn op de diagnose autisme bij meisjes en tegen welke problemen vrouwen met autisme in hun leven aanlopen. Dit MiddagSymposium is in samenwerking met de redactie van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme tot stand gekomen.
Fidget Spinner rage slaat ook in Europa volop aanDe Fidget Spinner is een groot succes. Speelgoedwinkels worden sinds enkele weken overspoeld door jongeren die het driehoekige speeltje willen hebben. Je kunt ermee draaien en er verschillende trucjes mee doen. Het speeltje is ooit ontworpen als bezigheidstherapie voor kinderen met autisme of ADHD, maar de Fidget Spinners zijn inmiddels zeer populair onder alle kinderen en door de grote vraag nauwelijks aan te slepen.
Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, heeft een vernieuwde online lesmethode voor relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs: ‘Kriebels in je buik’. De lessen volgen de seksuele ontwikkeling van kinderen met leuke interactieve werkvormen op het digibord. De lesmethode sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs.
Oudergericht Pedagogisch Adviseren (OPAd)Pedagogisch advies gaat meestal over kinderen. Maar zou dit advies niet eigenlijk over ouders moeten gaan? Inhoudelijke kennis over kinderen en opvoeden is belangrijk bij advies. Belangrijker is dat ouders reflecteren op hun wijze van opvoeden van hun kind en kennis integreren in hun eigen handelen. In het boek 'Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren' beschrijven Sonja Ehlers en Meta Kuipers systematisch de stappen van de methode Oudergericht Pedagogisch Adviseren.
TIP | Buiten spelen: zien spelen doet spelen!Met de kidsplaybook App (te downloaden in de App Store) kun je meer dan 400 straatspelen uit 28 landen zelf zien spelen! Voor meer informatie zie www.kidsplaybook.com. Probeer het maar eens, buiten spelen is hartstikke leuk!
Bekijk de registratie van de PIP Talk met Bas Levering en Justine Pardoen van 9 juni 2016.