Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP103

Aanpakken van de vecht scheiding

Is er nog iemand die Marx mist? (Redactioneel PiP 103, juni 2018)Naar aanleiding van de tweehonderdste geboortedag van Karl Marx op 5 mei jongstleden is er in tal van kranten en tijdschriften weer stevig op los herdacht. In de meeste beschouwingen lag het accent op de ontsporingen van de communistische samenlevingsexperimenten, die op zijn denken teruggrepen en waaraan op de een of andere manier een einde kwam met de val van de Berlijnse Muur in 1989. Daardoor bleef de waarde van zijn methode van permanente kritiek op de kapitalistische economie in ontwikkeling meestal buiten beeld. Die kritiek mag niet in de vergetelheid raken.

Interview Gert Biesta

‘Als het om de pedagogiek gaat, mag het blijkbaar niet te moeilijk worden’
Op 11 april sprak Gert Biesta zijn intreerede uit als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek met als leeropdracht 'Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming'. Bas Levering sprak met hem over de tekst van zijn oratie. Het is weer Tijd voor pedagogiek.
Bas Levering

Pedagogiek | Aanpakken van de vechtscheiding

Er zijn kinderen van gescheiden ouders die jarenlang lijden onder de conflicten tussen hun ouders. Vanuit het veld zijn de afgelopen jaren veelbelovende interventies ontwikkeld om de vechtscheiding aan te pakken. Ido Weijers zet ze op een rij en stelt dat de overheid ruimhartig zou moeten faciliteren.
Ido Weijers

Praktijk | Verbeeldende vorming

Hoe krijgt kunsteducatie voet aan de grond in en rond het basisonderwijs? 
Saskia van Oenen en Femke Wubbels

Pedagogiek | Het verschil tussen opvoeden en tuinieren

Het klinkt sympathiek om ouders te vergelijken met tuiniers. Het gaat ook goed samen met het beeld van floreren als opvoedideaal. Toch zijn er ook de nodige vraagtekens te plaatsen bij de wenselijkheid van de beeldspraak. 
Hans Van Crombrugge

Onderzoek | School shootings

Vooroordelen en misverstanden rond school shootings kunnen een probleem vormen bij het voorkomen van dit soort daden.
Birgit Pfeifer

Pedagogiek | De bijlesgeneratie

Over onderwijscompetitie, schaduwonderwijs en verschoven verantwoordelijkheid.
Loes Nijland

Nieuws

Early bird: Leve het jonge kind!Op dinsdag 6 november 2018 vindt alweer de zevende editie van jaarcongres Leve het jonge kind plaats. Ook dit jaar heeft Logacom weer een inspirerend programma samengesteld. Ben jij benieuwd naar de actualiteiten rondom het jonge kind, wat er wordt verstaan onder de 'kwaliteit van spel', wat een temperamentvol kind het meest nodig heeft en waarom dansen gelukkig maakt? Schrijf je dan snel met early bird korting in en verzeker je van een plek op dit congres! Meer informatie en inschrijven via www.hetjongekind.nl.
Over leven in een groep of gezinshuis: tips door jongeren voor jongerenOp 13 juni wordt de Survivalgids gepresenteerd, een uitgave die door jongeren in jeugdzorg zelf gemaakt is. Het eerste exemplaar van de Survivalgids wordt door jongeren van Horizon Jeugdzorg en Cardea Jeugdzorg overhandigd aan Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. De jongeren zijn verrassend realistisch over hun uithuisplaatsing. Dat is stoer, want sommigen wonen op hun dertiende jaar al op hun vijftiende plek. Velen hebben trauma’s van mishandeling, misbruik of verwaarlozing. Worden behandeld om agressie, depressie of angsten. Vallen uit op school en werk. Missen steun van familie en vrienden.
Internationale dag van de OudersVandaag is het de Internationale dag van de Ouders. In aanloop naar deze dag organiseerde het NCJ samen met de BV Familie de Week van de Ouders (28 mei tot en met 1 juni). De week opende met de première van ‘Ticket to the Tropics’, een documentaire over gezinnen anno nu. Ouders, grootouders en kinderen vertellen hoe het echt met hun BV Familie gaat. Dat het tijdens de 'tropenjaren' zwaar is voor jonge gezinnen lijkt algemeen bekend. Maar is dit wel zo onschuldig als het klinkt?
Nieuwsgierigheid bij jonge kinderen is basis voor later succesNieuwsgierige kinderen kunnen later elementaire wiskunde en lezen beter begrijpen, volgens een groep onderzoekers van de Universiteit van Michigan, geleid door Prachi Shah. De studie in het tijdschrift Pediatric Research is de eerste studie om een mogelijk verband tussen nieuwsgierigheid en vroeg academisch succes bij jonge kinderen te onderzoeken.
Speciaal onderwijs moet terug!In veel landen wordt al jarenlang gediscussieerd over de vraag of leerlingen met gedragsproblemen in het regulier of in het speciaal onderwijs thuishoren. Naast het uitgangspunt ‘inclusie voor alle leerlingen’ is er een tweede visie – ‘regulier als het kan, speciaal als het moet’ – die stelt dat enkel het speciaal onderwijs in de sterk geïndividualiseerde onderwijsbehoeften van sommige leerlingen kan voorzien.
Dan Hughes, grondlegger van DDP en AFT (zie volgende pagina) geeft op 24 september een masterclass van een dag.
De focus van deze masterclass is om de impact van relationeel trauma op jonge mensen te begrijpen en om vervolgens de therapeutische relatie te benutten - zeer beïnvloed door bevindingen van gehechtheid en intersubjectiviteit – En om de bereidheid en het vermogen te ontwikkelen om de volwassenen te vertrouwen die nu voor hen zorgen . Therapeutische principes - met zowel individuele als gezinsinterventies - zullen worden beschreven en gedemonstreerd met video ('s) van behandelingssessies.
[advertentie] Bepaalde zaken moeten duidelijk en juridisch worden opgesteld. Kies de juiste jurist bij Leggle!
De Kindertelefoon zoekt leden jongerenraadDe Kindertelefoon zoekt enthousiaste en gemotiveerde jongeren van 12 tot 18 jaar oud. Jongeren die willen helpen onze dienstverlening richting kinderen nog beter te maken en het leuk vinden om een jaar lang bij De Kindertelefoon betrokken te zijn. We starten nu met werven.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
ThuiszittersEr zijn heel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. De meest voorkomende zijn: Psychiatrische problemen, gedragsproblemen, wachten op opvang, bureaucratie en problemen thuis.
Hoe kunnen we samen het aantal thuiszitters terug dringen, wat is het vertrekpunt, wat is er voor nodig om ècht in beweging te komen, welke acties/aanpassingen zijn er nodig om dit te bewerkstelligen?