Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP101

Wanneer doe je het goed en wanneer doe je het goede?

De spiegelneuronen zijn alweer van hun voetstuk gerold (Redactioneel PIP 101, februari 2018)Als je als wetenschapper gehoord wilt worden, moet je tegenwoordig de vorderingen in je vakgebied wel met erg veel bombarie onder de aandacht brengen. Het is een probleem waaronder naast de sociale psychologie vooral de moderne hersenwetenschap sterk heeft geleden. Zo is het belang van de ontdekking van spiegelneuronen, halverwege de jaren negentig door de Italiaanse neurofysioloog Giacomo Rizzolatti, door sommige wetenschappers wel erg overdreven. Vilayanur Ramachandran (San Diego) vergeleek het belang ervan voor de psychologie met het belang van de ontdekking van het DNA voor de biologie. Spiegelneuronen konden op die manier een rol gaan spelen in de verklaring van nagenoeg alle bekende psychische verschijnselen en stoornissen, terwijl ze juist steunen op een uiterst smalle opvatting van empathie. Daarin schuilt een groot probleem.

Interview Cor Jansen

‘Te veel bestuurders zijn in de reactiestand terechtgekomen’
Cor Jansen is directeur Regionale Samenwerking bij de Utrechtse Universiteit. Hij studeerde pedagogiek en onderwijskunde en was tot 2014 voorzitter van de omnisportvereniging Zwaluwen Utrecht 1911. Bas Levering sprak met hem over handel in jonge voetballertjes, lastige ouders en de mores van de sport. Bas Levering

Praktijk | Samen op weg

Oplossingsgericht werken aan een betere sfeer in de groep 
Een onrustige klas is voor niemand prettig. Oplossingsgericht werken kan helpen om samen met de kinderen te zorgen voor een veilige, fijne groep waar hard gewerkt wordt. Merlijn Wentzel

Onderzoek | De vrijheid van lederwijs

Vernieuwingsscholen liggen vaak onder vuur, zo ook Iederwijs:kinderen zouden er te weinig leren. Toch pakte de vrijheid van Iederwijs vaak goed uit. Astrid Schutte

Onderzoek | ProuD! to Present

Voor professionals in de kinderopvang en het kleuteronderwijs biedt ProuD! een instrument om te reflecteren op hun werk. Ine Hostyn en Liselotte Vandenbussche

Pedagogiek | Wanneer doe je het goed...

… en wanneer doe je het goede in je werk met kinderen? Een andere insteek is om na te denken of je handelen bijdraagt aan dat wat je beoogt. Wilma van Esch

Nieuws

Een school in Utrecht doet in 2014 melding van vermoedens van kindermishandeling bij het toenmalige AMK nadat de ouders het betreffende kind van school gehaald hebben. Vervolgens is er het nodige onderzoek gedaan naar het gezin en naar recent blijkt is er geen enkele sprake van geconstateerde kindermishandeling. De ouders klagen het schoolbestuur nu aan en leggen een schadeclaim neer van 700.000 euro.
Lichte pedagogische problemen aangepaktZeven belangwekkende onderwerpen staan centraal waarover ouders van kinderen van 0 tot 6 jaar zich vaak zorgen maken zijn: eetsituaties, (gaan) slapen, huilen, drift en koppigheid, spelen, zich bewegen en zindelijkheid. In de afgelopen maand verscheen de 8e geactualiseerde uitgave Stap-voor-Stap, waarmee in twee gesprekken van een uur het betreffende probleem wordt aangepakt.
DEES Methodiek bij vechtscheidingDEES is in het leven geroepen en ontwikkeld vanuit Medling. De methodiek richt zich op de-escalatie van de conflicten tussen vechtscheidende ouders. Ouders werken gedurende DEES apart van elkaar aan de-escalatie van hun conflictsituatie, met behulp van lees- en doe-opdrachten en persoonlijke gesprekken met hun eigen DEES-ouderbegeleider.
De mens is een relationeel wezen en gehechtheid vormt de basis voor het aangaan van relaties. Veilig gehechte mensen, zo laat onderzoek zien, vergaat het over het algemeen beter dan onveilig gehechte mensen. Onveilige gehechtheid komt vaak voor bij mensen met ernstige psychopathologie. Vooral daarom is het van groot belang dat gehechtheid een grote rol krijgt in de behandeling van psychische klachten, bij jong en oud.
Een geweldig idee: gezinnen die vastlopen of verlichting bij opvoedingstaken zoeken laten ondersteunen door gezinnen uit de buurt die op vrijwillige basis een helpende hand bieden. Meestal lichte hulp, zoals een keer oppassen, een uitje, samen dingen ondernemen. Een vorm van jeugdhulp om erger te voorkomen.
Aan tafelHet was in de jaren zeventig van de vorige eeuw dat Rita klaagde over de malaise rond het avondeten: onze twee kinderen en ik kwamen vertraagd aan tafel. Bovendien waren er opmerkingen als: ‘Ik wil maar een klein beetje’, ‘ik moet snel aan ’t werk’, ‘ik vind dit niet echt lekker’, ‘ik heb eigenlijk geen honger’ en: ‘Ik heb een afspraak, dus kan ik weg?’
Gratis voor abonnees: Met terugwerkende krachtOns mooie vakblad beleefde in december 2017 haar 100e editie: joepie.
Vanwege dat heuglijke feit vroeg de redactie aan de auteurs door de jaren heen om een beschrijving van een persoonlijke pedagogische ervaring. Er werd bij gezegd dat het overal over mocht gaan, over ervaringen als kind, als ouder, als leerling of leraar, ... over ervaringen als pedagogische professional.
Het kind kan pas goed ontwikkelen en 'alles eruit halen wat er in hem zit' als zijn lijf en brein basisbewegingspatronen begrijpen en als team kunnen uitvoeren. Deze bewegingspatronen vormen de basis van alle sensorische, motorische, sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden. Dit gegeven is nog minder bekend. Men gaat met het kind waarbij de ontwikkeling anders gaat dan gewenst, vaak alleen aan de slag met dat wat er mis gaat. Bijvoorbeeld: Het kind dat moeite heeft met lezen ‘moet’ regelmatig lezen om dit te verbeteren. Het kind dat niet gewenst gedrag vertoont zal gecoacht worden om dit gedrag te veranderen. Het kind dat moeite heeft met fijn motorische vaardigheden zal deze vaardigheden moeten oefenen. Dit zal resultaat geven, maar soms is het niet de meest efficiënte ondersteuning voor het kind: alle ontwikkeling begint namelijk met bewegen in de basis.
<h2>En de kinderen scheiden mee: het zandkastelenprogramma</h2>In 2003 werd de eerste vertaalde en bewerkte editie van dit boek uitgebracht. Om dat sinds die tijd het nodige is veranderd in terminologie en wet- en regelgeving is er in 2017 een geactualiseerde versie van de boek uitgegeven in een 6e druk.
Seksuele opvoeding begint zodra een kind kan pratenWanneer vertel je je kinderen wat? Hoe leg je uit hoe baby's worden gemaakt? En hoe praat je met een puber over veilige seks? In de tweede aflevering van het BNNVARA-programma Hotel Sophie gaat het over seksualiteit en opvoeding. Een onderwerp dat door veel ouders liever wordt vermeden, maar juist bespreekbaar zou moeten zijn. Hotel Sophie over seksualiteit en opvoeding is donderdag 14 september om 22.15 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.
Ouderschap, opvoeden, kindermishandeling: het zijn nu niet te missen thema's in het dagelijks leven. Toch is dit nog maar van recente datum - gek genoeg, of niet? Google heeft een nieuwe tool om te ontdekken sinds wanneer over welk onderwerp-dan-ook werd en wordt geschreven. Parenting en Child-abuse: het zijn begrippen die pas sinds 1967 in de belangstelling komen en dan aan een snelle opmars beginnen.