PIP91

Ineens was de discussie terug. Aanleiding was de presentatie op 13 april van het jaarverslag van de inspectie 'De staat van het onderwijs'. Het ging om uitkomsten van een cohortstudie waarin leerlingen werden gevolgd vanaf 1999, bij de start in het voortgezet onderwijs, tot en met 2013. In 1999 stroomden leerlingen van laagopgeleide ouders vaker in op het vmbo. Gemeten naar de hoogst behaalde opleiding, bleken de verschillen in 2013 niet kleiner te zijn geworden.

Interview | Hans Boutellier

Interview

‘In die zin is het toch een klein beetje een zootje.’ Eind vorig jaar verscheen Het seculiere experiment van prof. dr. Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Hij beschrijft in dit boek hoe we in de afgelopen vijftig jaar zonder god gingen samenleven. Bas Levering sprak met hem over de vraag in hoeverre dat gelukt is. 

Pedagogiek | Kinderen en zelfbeschikking over hun leven

Kinderen en zelfbeschikking

De euthanasiewet beschouwt kinderen onder 12 jaar als wilsonbekwaam. Ido Weijers pleit er echter voor dat in situaties van ernstige ziekte waarin een jong kind een behandeling weigert of verzoekt om euthanasie, de wet de gelegenheid moet bieden om nauwkeurig te onderzoeken in hoeverre het kind wilsbekwaam is. 

Praktijk | Met verhalen stevig in de superdiverse wereld komen staan

Met verhalen stevig in de superdiverse wereld

Samenleven in culturele diversiteit kan interessant, leuk en opwindend zijn en tegelijkertijd moeilijk. Niet gemakkelijk bespreekbaar in de klas, maar het gebruik van verhalen blijkt goed te werken. Yvonne Leeman

Biografie | Jean Piaget (1896-1980)

Biografie

De fasen-theorie van Jean Piaget vormt voor velen nog altijd een richtlijn, ook als het om morele ontwikkeling en opvoeding gaat. Willem Koops

Praktijk | Paard of pedagoog?

Paard of pedagoog

Begeleiding met behulp van een paard kan, zowel voor kinderen als ouders, een speelse manier zijn om de eigen talenten te ontdekken. Jenna Sietsma

Pedagogiek | Goed verzonnen of waargebeurd

Goed verzonnen of waargebeurd

Voor relevante pedagogische theorievorming is goede fictie even waardevol als het beschreven echte leven. Bas Levering

Een ongeluk. Een verkrachting. Jarenlang seksueel misbruik. Opgroeien in een gewelddadig gezin. Leven in een oorlogsgebied. Allemaal traumatische ervaringen die kunnen zorgen voor een leven met een trauma. Een traumatische gebeurtenis werkt als een sloopkogel. Eentje die ervoor zorgt dat ons centraal zenuwstelsel niet meer werkt zoals het zou moeten werken. Dat we niet meer kunnen slapen, strammer bewegen omdat we continu onze spieren aanspannen, vaker ziek zijn, sneller geïrriteerd raken of in een constante staat van waakzaamheid verkeren.
Vaders niet essentieel voor welbevinden kinderenHet lijkt een controversiële titel, maar als we onderzoekers van de Universiteit van Cambridge volgen in hun laatste onderzoek naar welbevinden en ontwikkeling van kinderen van alleenstaande moeders, is dit een logische conclusie.
Bekijk de registratie van de PIP Talk met Bas Levering en Justine Pardoen van 9 juni 2016.

“Luister met 1 oor en met 10 ogen” Op 12 mei kwamen meer dan 100 gezinshuisouders, leerkrachten en pleegzorgwerkers bijeen in Jeugddorp De Glind om kennis en ervaringen uit te wisselen rond het thema ‘Traumasensitief handelen’. Het Gezinspiratieplein organiseerde deze goedbezochte Kennisdag.
Dus ik ben... een goede opvoederFilosoof Stine Jensen trekt opnieuw de wereld in voor een nieuwe reeks van de televisieserie Dus Ik Ben. Samen met spraakmakende binnen- en buitenlandse denkers onderzoekt zij de wortels van onze identiteit. Wat maakt wie we zijn? Jensen reist naar die plekken waar haar vragen een belangrijke rol spelen in het dagelijkse leven. Op zondag 19 juni om 20:15 op NPO 2 de aflevering "Dus ik ben... een goede opvoeder".
Vaderdag Kennis Centrum roept op tot nominatie voor de Vaderdagtrofee 2016De traditionele gezinssamenstelling waarbij vader de kostwinnaar is en moeder thuis bij de kinderen blijft, is niet meer vanzelfsprekend en van deze tijd. Doordat steeds meer moeders werken, het scheidingspercentage hoger is, de gezinssamenstelling verandert en de mening over de rol van de vader wijzigt, komt er steeds meer aandacht voor betrokken vaderschap. Om de noodzaak van betrokken vaderschap en gedeeld ouderschap te benadrukken, reikt het Vader Kennis Centrum de Vaderdagtrofee* uit. De Vaderdagtrofee is een gezamenlijk initiatief van het Vader Kennis Centrum, in samenwerking met WOMEN Inc, Trias Pedagogica en de Universiteit van Amsterdam.
Stop de 'her-meldingen'Nederlandse gemeenten maken zich op voor een verbetering van de aanpak van ernstig, acuut, (complex en langdurig) huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. De MultiDisciplinaire Aanpak++ wordt regionaal doorgevoerd. Een van de belangrijkste doelen van de MDA++ is het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld. Ondanks alle inspanningen komt geweld namelijk nog net zoveel voor als eind jaren negentig.
Werkloosheid, schooluitval, schulden, criminaliteit, gezondheidsproblemen – jongeren in achterstandswijken hebben vaak moeite aansluiting te vinden bij de maatschappij. Het overheidsbeleid dat bedoeld is om de afstand te overbruggen, is niet erg effectief. De uitval is hoog en de beeldvorming onder jongeren is negatief. Op dit MiddagSymposium wordt een andere benadering geïntroduceerd om de leefwereld van jongeren en de systeemwereld van de overheid dichter bij elkaar te brengen.
Groepsgenoten beïnvloeden elkaar sterk, maar hoe blijft vaak onduidelijk. Jongeren imiteren elkaars gedrag en onderschatten tegelijkertijd hoeveel hun vrienden roken of drinken. Sociologe Kim Pattiselanno onderzocht de invloed van adolescenten op elkaar en hun risicogedrag in groepen. ‘Wat zij zien dat anderen doen speelt mogelijk een grote rol,’ aldus de promovenda. Zij verdedigde haar proefschrift op donderdag 10 maart aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Symposium 'Wie is nu eigenlijk de baas in onderwijsland' wordt uitgesteld

Het symposium 'Wie is nu eigenlijk de baas in onderwijsland' (aangekondigd door Bas Levering in zijn redactioneel in PiP 89) dat zou plaatsvinden op 25 mei a.s., wordt uitgesteld.

De nieuwe datum is nog niet bekend, maar wordt t.z.t. uiteraard vermeld op deze website en op die van Logacom (www.logacom.nl). Het congres wordt uitgesteld tot de datum bekend is dat het voorstel Onderwijs2032 in de Tweede Kamer wordt behandeld. 

Mooi extraatje in 2016: 'De kleine prins' als feuilleton bij PIP-MagazineIn de komende vijf edities vind je in het hart van PIP-Magazine het magische verhaal van Antoine de Saint-Exupéry 'De kleine prins' in een nieuwe vertaling van Martine F. Delfos.
Tweederde van de kinderen in de basisschoolleeftijd spelen minstens eens per week een spelletje op internet dat gemaakt is om een merk onder de aandacht te brengen. Meestal gaan die reclames over snacks en snoep. Slechts zes procent van de kinderen heeft in de gaten dat het om reclame gaat. Ondertussen hebben die spelletjes wel degelijk invloed op hun gedrag, ontdekte Frans Folkvord, gedragswetenschapper aan de Radboud Universiteit. Als het aan hem ligt worden ze verboden. Hij promoveerde vorige maand op dit onderwerp.
Het verband tussen de manier waarop de ouders terugkijken op de relatie met hun eigen ouders en de kwaliteit van de relatie met hun eigen kind (Intergenerationele overdracht), blijkt na dertig jaar onderzoek nog steeds te bestaan, al is het effect ervan wel geleidelijk afgenomen. Ook blijkt de sterkte van deze overdracht te verschillen tussen groepen. De overdracht is bijvoorbeeld zwakker in kwetsbare groepen zoals ouders met psychische problemen, tienermoeders en in adoptie- en pleeggezinnen. Bij vaders en moeders is de overdracht wel even sterk. Wanneer niet-gepubliceerd onderzoek wordt meegerekend, bleek de overdracht ook zwakker. Dit blijkt uit internationaal onderzoek onder leiding van VU-wetenschappers en is mede gefinancierd door Stichting tot Steun Nederland. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Bulletin.

 

Gratis voor nieuwe abonnees:

Nog geen abonnee?

Klik hier

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in en blijf op de hoogte!


LinkedIn