Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP100

Honderdmaal PiP

Honderdmaal PiP (Redactioneel PIP 100, decmber 2017)We komen er eerlijk voor uit, we hadden andere plannen om ons jubileum te vieren. Ter gelegenheid van het verschijnen van het honderdste nummer van PIP zouden we nagaan hoe pedagogisch de opleidingen pedagogiek vandaag de dag (nog) zijn.

Pedagogiek | Wie maakt de dienst uit in opvoeding en onderwijs?

Niet alleen in het gezin, maar ook daarbuiten is de vraag naar wie de dienst uitmaakt relevanter dan ooit. In hun lectorale redes gaan Dorien Graas en Peter Nikken in op de kracht van de pedagogische relatie in gezin, onderwijs en jeugdhulp. Dorien Graas en Peter Nikken

Biografie | Dick Bruna: een pedagoog tegen wil en dank

Dick Bruna zag zichzelf in de eerste plaats als kunstenaar. Toch was hij ook een pedagoog, al heeft hij dat nooit nagestreefd. Dolph Kohnstamm en Hanneke de Ridder-Sluiter

Analyse | Robots in pedagogisch werk

Wat te denken van robots in pedagogisch werk: is het toekomstmuziek of een vals akkoord? Saskia van Oenen schetst voor- en nadelen. Saskia van Oenen

Achtergrond | Tegen de vergetelheid

Over de betekenis van objecten voor herinneren en identiteit. De meest alledaagse voorwerpen kunnen werken als een katalysator voor het geheugen. Gerrit Breeuwsma

Nieuws

De mens is een relationeel wezen en gehechtheid vormt de basis voor het aangaan van relaties. Veilig gehechte mensen, zo laat onderzoek zien, vergaat het over het algemeen beter dan onveilig gehechte mensen. Onveilige gehechtheid komt vaak voor bij mensen met ernstige psychopathologie. Vooral daarom is het van groot belang dat gehechtheid een grote rol krijgt in de behandeling van psychische klachten, bij jong en oud.
Een geweldig idee: gezinnen die vastlopen of verlichting bij opvoedingstaken zoeken laten ondersteunen door gezinnen uit de buurt die op vrijwillige basis een helpende hand bieden. Meestal lichte hulp, zoals een keer oppassen, een uitje, samen dingen ondernemen. Een vorm van jeugdhulp om erger te voorkomen.
Aan tafelHet was in de jaren zeventig van de vorige eeuw dat Rita klaagde over de malaise rond het avondeten: onze twee kinderen en ik kwamen vertraagd aan tafel. Bovendien waren er opmerkingen als: ‘Ik wil maar een klein beetje’, ‘ik moet snel aan ’t werk’, ‘ik vind dit niet echt lekker’, ‘ik heb eigenlijk geen honger’ en: ‘Ik heb een afspraak, dus kan ik weg?’
Gratis voor abonnees: Met terugwerkende krachtOns mooie vakblad beleefde in december 2017 haar 100e editie: joepie.
Vanwege dat heuglijke feit vroeg de redactie aan de auteurs door de jaren heen om een beschrijving van een persoonlijke pedagogische ervaring. Er werd bij gezegd dat het overal over mocht gaan, over ervaringen als kind, als ouder, als leerling of leraar, ... over ervaringen als pedagogische professional.
Het kind kan pas goed ontwikkelen en 'alles eruit halen wat er in hem zit' als zijn lijf en brein basisbewegingspatronen begrijpen en als team kunnen uitvoeren. Deze bewegingspatronen vormen de basis van alle sensorische, motorische, sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden. Dit gegeven is nog minder bekend. Men gaat met het kind waarbij de ontwikkeling anders gaat dan gewenst, vaak alleen aan de slag met dat wat er mis gaat. Bijvoorbeeld: Het kind dat moeite heeft met lezen ‘moet’ regelmatig lezen om dit te verbeteren. Het kind dat niet gewenst gedrag vertoont zal gecoacht worden om dit gedrag te veranderen. Het kind dat moeite heeft met fijn motorische vaardigheden zal deze vaardigheden moeten oefenen. Dit zal resultaat geven, maar soms is het niet de meest efficiënte ondersteuning voor het kind: alle ontwikkeling begint namelijk met bewegen in de basis.
<h2>En de kinderen scheiden mee: het zandkastelenprogramma</h2>In 2003 werd de eerste vertaalde en bewerkte editie van dit boek uitgebracht. Om dat sinds die tijd het nodige is veranderd in terminologie en wet- en regelgeving is er in 2017 een geactualiseerde versie van de boek uitgegeven in een 6e druk.
Seksuele opvoeding begint zodra een kind kan pratenWanneer vertel je je kinderen wat? Hoe leg je uit hoe baby's worden gemaakt? En hoe praat je met een puber over veilige seks? In de tweede aflevering van het BNNVARA-programma Hotel Sophie gaat het over seksualiteit en opvoeding. Een onderwerp dat door veel ouders liever wordt vermeden, maar juist bespreekbaar zou moeten zijn. Hotel Sophie over seksualiteit en opvoeding is donderdag 14 september om 22.15 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.
Ouderschap, opvoeden, kindermishandeling: het zijn nu niet te missen thema's in het dagelijks leven. Toch is dit nog maar van recente datum - gek genoeg, of niet? Google heeft een nieuwe tool om te ontdekken sinds wanneer over welk onderwerp-dan-ook werd en wordt geschreven. Parenting en Child-abuse: het zijn begrippen die pas sinds 1967 in de belangstelling komen en dan aan een snelle opmars beginnen.