Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP96

Erikson en het gevoel van identiteit

Aanleiding voor het dissertatieonderzoek waaraan Ellen Allewijn in 2005 begon, was de ervaring dat in antwoord op de vraag ‘Wie voedt de kinderen op?’ ouders steevast naar zichzelf wezen, ook als hun kinderen hele dagen op het kinderdagverblijf verbleven. Feitelijk verzetten pedagogisch medewerkers vanzelfsprekend wel degelijk bergen pedagogisch werk.

Interview | Herman Vuijsje en Anneke Groen

'Niemand was voorbereid op geprolongeerde afhankelijkheid'
De grootouders van nu zijn onvergelijkbaar met de grootouders van eerdere generaties. Vorige maand verscheen het boek Eindeloos ouderschap van Herman Vuijsje en Anneke Groen, waarin zij stellen dat vanaf nu het zorgen voor je kinderen nooit meer ophoudt. Bas Levering sprak met hen. Bas Levering

Pedagogiek | Dialoog tussen de generaties

Peter van der Doef reflecteert op zijn ervaringen als opvoeder en als hulpverlener: hoe hij in de loop der jaren is gegroeid, hoe hij dingen anders ging zien en door persoonlijke ervaringen andere handelingsmogelijkheden ontwikkelde. Peter van der Doef

Onderzoek | Ouderbegeleiding: van 'zeggen hoe' naar 'zorgen dat'

De focus van het werk van sociale professionals ligt steeds meer op het versterken van de eigen kracht van ouders en het leveren van maatwerk. Maar hoe doe je dat? Susan Ketner en Carolien Gravesteijn

Praktijk | Uitlokken van volwassenwording op school

Hoe maken we van scholen betere 'oefenplaatsen voor volwassenwording'? Het gebruik van creatieve werkvormen is daarbij een geschikt hulpmiddel. Machtelijn Weijers

Achtergrond | Een vreemde vogel in de pedagogische civil society

Ouders van Turkse origine hebben in een aantal steden 'studiehuizen' opgericht. Daar begeleiden vrijwilligers jongeren bij hun studie en hun participatie in de Nederlandse samenleving. Ina ter Avest

Nieuws

Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, heeft een vernieuwde online lesmethode voor relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs: ‘Kriebels in je buik’. De lessen volgen de seksuele ontwikkeling van kinderen met leuke interactieve werkvormen op het digibord. De lesmethode sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs.
Ondanks de negatieve gevolgen van vechtscheidingen voor de betrokken kinderen, beoordelen zij hun kwaliteit van leven als vrij positief. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Universiteit Utrecht (UU) en de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK). Kinderen hebben wel last van dagelijkse confrontaties met de gevolgen van de scheiding, zoals het wisselen van huizen, omgaan met verschillende regels en niet altijd de eigen spullen bij zich te hebben. De zeer ernstige conflicten tussen ouders zorgen wel voor traumaklachten bij kinderen. Bijna 50 procent van de kinderen in het onderzoek had een verhoogd risico op posttraumatische stressklachten met betrekking tot de scheiding.
Kom op 5 maart naar de film Girl RisingWereldwijd gaan er 130 miljoen meisjes niet naar school. Terwijl de scholing van meisjes bijdraagt aan betere economieën, stabielere politieke klimaten en dus een betere wereld. Daarom is op 5 maart 2017 een unieke vertoning van de prachtige film GIRL RISING in Theater Amsterdam. De opbrengst gaat naar de gelijknamige organisatie, die met de hulp van onder andere Michelle Obama het belang van onderwijs voor meisjes stevig op de kaart zet.
Redactiewensen voor het nieuwe jaarHet zijn turbulente tijden in de wereld en dat zal ongetwijfeld allemaal moeilijk uit te leggen zijn aan onze kinderen. Maar met echte aandacht voor het kind, luisteren, de dialoog en een flinke communicatie zijn we op de goede weg. Een gelukkig en gezond 2017 gewenst!
Virtueel lokprofiel toegestaan in NederlandDe Nederlandse politie kan Sweetie gaan inzetten. Vandaag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een amendement op het wetsvoorstel Computercriminaliteit III dat het mogelijk maakt om een virtueel lokprofiel als Sweetie in te zetten bij de opsporing en mogelijke berechting van online kindermisbruikers.
Bekijk de registratie van de PIP Talk met de kinderombudsmannen van Nederland en België van 9 november 2016.

Oudergericht Pedagogisch Adviseren (OPAd)Pedagogisch advies gaat meestal over kinderen. Maar zou dit advies niet eigenlijk over ouders moeten gaan? Inhoudelijke kennis over kinderen en opvoeden is belangrijk bij advies. Belangrijker is dat ouders reflecteren op hun wijze van opvoeden van hun kind en kennis integreren in hun eigen handelen. In het boek 'Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren' beschrijven Sonja Ehlers en Meta Kuipers systematisch de stappen van de methode Oudergericht Pedagogisch Adviseren.
TIP | Buiten spelen: zien spelen doet spelen!Met de kidsplaybook App (te downloaden in de App Store) kun je meer dan 400 straatspelen uit 28 landen zelf zien spelen! Voor meer informatie zie www.kidsplaybook.com. Probeer het maar eens, buiten spelen is hartstikke leuk!
Vaders niet essentieel voor welbevinden kinderenHet lijkt een controversiële titel, maar als we onderzoekers van de Universiteit van Cambridge volgen in hun laatste onderzoek naar welbevinden en ontwikkeling van kinderen van alleenstaande moeders, is dit een logische conclusie.
Bekijk de registratie van de PIP Talk met Bas Levering en Justine Pardoen van 9 juni 2016.

“Luister met 1 oor en met 10 ogen” Op 12 mei kwamen meer dan 100 gezinshuisouders, leerkrachten en pleegzorgwerkers bijeen in Jeugddorp De Glind om kennis en ervaringen uit te wisselen rond het thema ‘Traumasensitief handelen’. Het Gezinspiratieplein organiseerde deze goedbezochte Kennisdag.
Dus ik ben... een goede opvoederFilosoof Stine Jensen trekt opnieuw de wereld in voor een nieuwe reeks van de televisieserie Dus Ik Ben. Samen met spraakmakende binnen- en buitenlandse denkers onderzoekt zij de wortels van onze identiteit. Wat maakt wie we zijn? Jensen reist naar die plekken waar haar vragen een belangrijke rol spelen in het dagelijkse leven. Op zondag 19 juni om 20:15 op NPO 2 de aflevering "Dus ik ben... een goede opvoeder".