Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP102

Eenzaamheid bij jeugdigen

Hoe betuttelend wordt het scheidingsloket? (Redactioneel PIP 102, april 2018)Op 22 februari 2007 kreeg Nederland zijn eerste en tot nu toe enige minister voor Jeugd en Gezin. Als iemand met de zo vurig door hem zelf gewenste bevoegdheden wordt bekleed, mag je het hem niet kwalijk nemen als hij daarmee voortvarend aan de slag gaat. Het gevaar dreigt dan natuurlijk wel dat dit al te voortvarend gebeurt.

Interview Robert Vermeiren

‘De transitie is erdoor geknald’
Prof. dr. Robert Vermeiren kwam drie jaar geleden met scherpe kritiek op de nieuwe Jeugdwet. Hij vond het onverstandig om gemeentes verantwoordelijk te maken voor de medisch-specialistische zorg aan kinderen met ernstige psychiatrische stoornissen. Hoe kijkt hij twee jaar na de invoering tegen de transitie en transformatie aan? Bas Levering vroeg het hem.
Bas Levering

Pedagogiek | Eenzaamheid bij jeugdigen

Veel mensen nemen eenzaamheid bij kinderen en jongeren niet serieus. Evenals jarenlang ten onrechte is gedacht dat jeugdigen niet depressief kunnen zijn, is ook eenzaamheid lang niet onderkend als een probleem dat jeugdigen ernstig kan schaden in hun ontwikkeling.
Jan van der Ploeg

Pedagogiek | Hoop op het gewone leven

Nog steeds zijn er in Nederland kinderen die van instelling naar instelling worden overgeplaatst. Hoe geven we deze kinderen weer hoop op een gewoon leven? 
Peer van der Helm

Praktijk | Eerst de kennis dan de moraal

Bij lessen over de oorlog en excursies naar oorlogsmusea wordt de oorlog soms ingezet als een morele graadmeter. Is dat een goede aanpak? 
Gerrit Breeuwsma

Onderzoek | Triple P-tieners

Wat zien professionals als de kracht van de oudercursus Triple P-tieners en wat zijn de werkzame elementen?
Anna Jansma en Marjolijn Distelbrink

Nieuws

Nieuwsgierigheid bij jonge kinderen is basis voor later succesNieuwsgierige kinderen kunnen later elementaire wiskunde en lezen beter begrijpen, volgens een groep onderzoekers van de Universiteit van Michigan, geleid door Prachi Shah. De studie in het tijdschrift Pediatric Research is de eerste studie om een ​​mogelijk verband tussen nieuwsgierigheid en vroeg academisch succes bij jonge kinderen te onderzoeken.
Speciaal onderwijs moet terug!In veel landen wordt al jarenlang gediscussieerd over de vraag of leerlingen met gedragsproblemen in het regulier of in het speciaal onderwijs thuishoren. Naast het uitgangspunt ‘inclusie voor alle leerlingen’ is er een tweede visie – ‘regulier als het kan, speciaal als het moet’ – die stelt dat enkel het speciaal onderwijs in de sterk geïndividualiseerde onderwijsbehoeften van sommige leerlingen kan voorzien.
Dan Hughes, grondlegger van DDP en AFT (zie volgende pagina) geeft op 24 september een masterclass van een dag.
De focus van deze masterclass is om de impact van relationeel trauma op jonge mensen te begrijpen en om vervolgens de therapeutische relatie te benutten - zeer beïnvloed door bevindingen van gehechtheid en intersubjectiviteit – En om de bereidheid en het vermogen te ontwikkelen om de volwassenen te vertrouwen die nu voor hen zorgen . Therapeutische principes - met zowel individuele als gezinsinterventies - zullen worden beschreven en gedemonstreerd met video ('s) van behandelingssessies.
[advertentie] Bepaalde zaken moeten duidelijk en juridisch worden opgesteld. Kies de juiste jurist bij Leggle!
De Kindertelefoon zoekt leden jongerenraadDe Kindertelefoon zoekt enthousiaste en gemotiveerde jongeren van 12 tot 18 jaar oud. Jongeren die willen helpen onze dienstverlening richting kinderen nog beter te maken en het leuk vinden om een jaar lang bij De Kindertelefoon betrokken te zijn. We starten nu met werven.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
ThuiszittersEr zijn heel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. De meest voorkomende zijn: Psychiatrische problemen, gedragsproblemen, wachten op opvang, bureaucratie en problemen thuis.
Hoe kunnen we samen het aantal thuiszitters terug dringen, wat is het vertrekpunt, wat is er voor nodig om ècht in beweging te komen, welke acties/aanpassingen zijn er nodig om dit te bewerkstelligen?
‘Je bent wel echt naakt als je seks hebt’Jongeren beginnen tegenwoordig later aan seks, bleek vorig jaar uit Seks onder je 25e. Kwalitatief onderzoek van Rutgers onder jongeren laat nu zien dat sociale media hierin op meerdere manieren een belangrijke rol spelen. Ook de verhoging van de leeftijd waarop je alcohol kunt krijgen is van invloed. Verder valt op dat jongeren veel waarde hechten aan de eerste keer seks, en die het liefst in een relatie beleven.
Een school in Utrecht doet in 2014 melding van vermoedens van kindermishandeling bij het toenmalige AMK nadat de ouders het betreffende kind van school gehaald hebben. Vervolgens is er het nodige onderzoek gedaan naar het gezin en naar recent blijkt is er geen enkele sprake van geconstateerde kindermishandeling. De ouders klagen het schoolbestuur nu aan en leggen een schadeclaim neer van 700.000 euro.
Lichte pedagogische problemen aangepaktZeven belangwekkende onderwerpen staan centraal waarover ouders van kinderen van 0 tot 6 jaar zich vaak zorgen maken zijn: eetsituaties, (gaan) slapen, huilen, drift en koppigheid, spelen, zich bewegen en zindelijkheid. In de afgelopen maand verscheen de 8e geactualiseerde uitgave Stap-voor-Stap, waarmee in twee gesprekken van een uur het betreffende probleem wordt aangepakt.
DEES Methodiek bij vechtscheidingDEES is in het leven geroepen en ontwikkeld vanuit Medling. De methodiek richt zich op de-escalatie van de conflicten tussen vechtscheidende ouders. Ouders werken gedurende DEES apart van elkaar aan de-escalatie van hun conflictsituatie, met behulp van lees- en doe-opdrachten en persoonlijke gesprekken met hun eigen DEES-ouderbegeleider.