Pedagogiek
in praktijk

In het nieuwe nummer

PIP99

Veilig oefenen in de virtuele wereld

Honderdmaal PiP (Redactioneel PIP 100, decmber 2017)De reserve die uit die formulering spreekt, verklaart onze inzet. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw nam de wijsgerige en historische pedagogiek een centrale plek in de universitaire curricula in. Die vakken en een keur aan bijvakken zijn, zo niet helemaal en overal verdwenen, dan toch sterk in omvang teruggebracht. De invoering van de BaMa heeft niet de bedoelde verbreding gebracht, maar juist een reductie van het vak tot een soort toegepaste ontwikkelingspsychologie. Maar omdat juist dit najaar de zesjaarlijkse visitatie van de universitaire opleidingen pedagogiek loopt en er dus in het voorjaar van 2018 een gedetailleerd beeld beschikbaar zal zijn, was het nogal voorbarig om juist nu uitspraken over het pedagogisch gehalte van die opleidingen te willen doen. Die evaluatie houdt de lezer dus van ons tegoed. Ook zullen we dan bezien of de situatie aan onze hogescholen vergelijkbaar is.

Interview | Patti Valkenburg

'‘De technologische ontwikkeling verandert ons allemaal’'
In juni presenteerde Patti Valkenburg, hoogleraar Media, Jeugd en Samenleving, Plugged In. How Media Attract and Affect Youth. Het boek bouwt voort op haar eerdere Nederlandse boeken en is een bewerking van Schermgaande jeugd uit 2014. Samen met Jessica Taylor Piotrowski maakte ze er een internationaal standaardwerk van. Bas Levering sprak met haar over ontwikkelingen die nauwelijks bij te houden zijn. Bas Levering

Pedagogiek | Samenwerken om samen te leren

Praktijkonderzoek naar het gebruik van de buitenruimte in kinderdagverblijven toont aan hoe pedagogisch medewerkers en natuurexperts van en met elkaar leren zodat de praktijk verandert. Marian Joven en Dieuwke Hovinga

Praktijk | Levensverhalen van studenten

Studenten journalistiek van Windesheim schreven in Queen Latifa de levensverhalen op van studenten uit het entree-onderwijs. Frank Schaafsma en Erna van Koeven

Reportage | Levenslessen op Lesbos

Anne Kooiman deelt haar ervaringen als vrijwilliger in de vluchtelingenopvang op Lesbos. En de lessen die zij meeneemt. Anne Kooiman

Onderzoek | Veilig oefenen in de virtuele wereld

Altra College deed mee aan een onderzoekspilot hoe social virtual reality leerlingen en docenten in het speciaal onderwijs kan ondersteunen. Bertie van der Linden Bertie van der Linden

Nieuws

Het jubileumnummer is en routeVolgende week verschijnt ie dan: PIP-Nummer 100: en voor alle abonnees een amusant boekje erbij voor onder de kerstboom.
Gratis voor abonnees: Met terugwerkende krachtOns mooie vakblad beleeft in december 2017 haar 100e editie: joepie.
Vanwege dat heuglijke feit vroeg de redactie aan de auteurs door de jaren heen om een beschrijving van een persoonlijke pedagogische ervaring. Er werd bij gezegd dat het overal over mocht gaan, over ervaringen als kind, als ouder, als leerling of leraar, ... over ervaringen als pedagogische professional.
Het woord stoornissen wordt steeds vaker een besmet begrip. Het wordt geassocieerd met etiketteren van bijvoorbeeld kinderen en jongeren om hen in een DSM-hokje te kunnen plaatsen. Handig voor behandelaars, maar stigmatiserend en hinderend voor de betrokken jongeren zelf. Natuurlijk zijn sommige kinderen en jongeren druk, opstandig, depressief of hebben moeite met verwerking van informatie. Dit dient niet te worden genegeerd, alleen preciezer en/of anders te worden bejegend.
Het kind kan pas goed ontwikkelen en 'alles eruit halen wat er in hem zit' als zijn lijf en brein basisbewegingspatronen begrijpen en als team kunnen uitvoeren. Deze bewegingspatronen vormen de basis van alle sensorische, motorische, sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden. Dit gegeven is nog minder bekend. Men gaat met het kind waarbij de ontwikkeling anders gaat dan gewenst, vaak alleen aan de slag met dat wat er mis gaat. Bijvoorbeeld: Het kind dat moeite heeft met lezen ‘moet’ regelmatig lezen om dit te verbeteren. Het kind dat niet gewenst gedrag vertoont zal gecoacht worden om dit gedrag te veranderen. Het kind dat moeite heeft met fijn motorische vaardigheden zal deze vaardigheden moeten oefenen. Dit zal resultaat geven, maar soms is het niet de meest efficiënte ondersteuning voor het kind: alle ontwikkeling begint namelijk met bewegen in de basis.
<h2>En de kinderen scheiden mee: het zandkastelenprogramma</h2>In 2003 werd de eerste vertaalde en bewerkte editie van dit boek uitgebracht. Om dat sinds die tijd het nodige is veranderd in terminologie en wet- en regelgeving is er in 2017 een geactualiseerde versie van de boek uitgegeven in een 6e druk.
Seksuele opvoeding begint zodra een kind kan pratenWanneer vertel je je kinderen wat? Hoe leg je uit hoe baby's worden gemaakt? En hoe praat je met een puber over veilige seks? In de tweede aflevering van het BNNVARA-programma Hotel Sophie gaat het over seksualiteit en opvoeding. Een onderwerp dat door veel ouders liever wordt vermeden, maar juist bespreekbaar zou moeten zijn. Hotel Sophie over seksualiteit en opvoeding is donderdag 14 september om 22.15 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.
Ouderschap, opvoeden, kindermishandeling: het zijn nu niet te missen thema's in het dagelijks leven. Toch is dit nog maar van recente datum - gek genoeg, of niet? Google heeft een nieuwe tool om te ontdekken sinds wanneer over welk onderwerp-dan-ook werd en wordt geschreven. Parenting en Child-abuse: het zijn begrippen die pas sinds 1967 in de belangstelling komen en dan aan een snelle opmars beginnen.