Pedagogiek
in praktijk

Coördinator Kindermishandeling in de Sport

Datum:12 maart, 2019
Locatie:Logavak Utrecht - Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE, Utrecht
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/81/224/1188/aandachtsfunctionaris-kindermishandeling-in-de-sport
Beschrijving:Misbruik en kindermishandeling binnen de sportvereniging. Werken met de meldcode geeft houvast!

Sinds een aantal sporters naar buiten trad met het feit dat zij gedurende hun sportcarrière seksueel misbruikt zijn door iemand binnen de sportvereniging, staat dit misbruik weer volop in de aandacht. Inmiddels zijn er steeds meer gevallen bekend van mensen die gedurende hun sportcarrière iets soortgelijks hebben meegemaakt. Hieruit blijkt ook wel dat seksueel misbruik in de sport vaker voorkomt dan wij ooit voor mogelijk konden houden.

Juist het feit dat er sprake is van een sterke vertrouwensband tussen begeleider en sporter en de ouders van de sporter, kan ervoor zorgen dat slachtoffers van seksueel misbruik hier niet snel mee naar buiten (durven) treden. Dit houdt in dat het misbruik lang niet altijd aan het licht komt, met als gevolg dat de misbruiker ongestoord zijn/haar gang kan blijven gaan en de slachtoffers niet de hulp krijgen die zij vaak wel nodig hebben.

Hoe gaat u om met vermoedens van kindermishandeling en (seksueel) misbruik? Hoe zorgt u ervoor dat u de signalen snel kan herkennen? En als u dan vermoedt dat er sprake van is, wat doet u dan? Hoe zorgt u dan dat u alert bent en blijft voor signalen?

Bij elke sportvereniging is een vertrouwenscontactpersoon aanwezig, die weer in contact staat met het vertrouwenspunt van het NOC*NSF. Maar de stap naar die vertrouwenspersoon is soms lastig te maken, helemaal wanneer het alleen maar om vermoedens gaat. Want wanneer moet je een melding maken? Weet je het wel zeker? En maak je niet iets wakker wat niet bestaat? Daarom bieden wij deze cursus aan voor de eerste laag van de sportverenigingen: de trainers, de coaches en de bestuursleden. Dit zijn degenen die een op een met de kinderen te maken hebben en degenen die de signalen als eerste kunnen opvangen. En degenen die vervolgens de stap kunnen maken naar de vertrouwenscontactpersoon.

Tijdens deze opleiding leert u om snel en degelijk in te kunnen spelen op vermoedens en signalen van kindermishandeling en (seksueel) misbruik. De rode draad van de opleiding is vertrouwd raken met de onderwerpen kindermishandeling en (seksueel) misbruik, zodat u erover kunt praten, objectief naar de situatie leert kijken en handelingsverlegenheid op kunt heffen. Tevens zorgt u dat het thema op de agenda blijft, zorgt u voor evaluatie van het protocol (ook nadat er een melding is gedaan) en leert u alert te blijven.