Pedagogiek
in praktijk

College Gezondheidsrecht van de collegereeks Jeugdrecht ONLINE

Datum:14 september, 2021
Locatie:Online
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/11/262/1663/college-gezondheidsrecht
Beschrijving:In Nederland kennen we een fascinerend en vergaand getrapt systeem van toenemende autonomie van de minderjarige wat betreft medische behandelingen. Dit college gaat in op de vraag wanneer en in hoeverre toestemming van een of beide ouders noodzakelijk is voor een medische behandeling van een kind of een jongere. Er zal worden uiteengezet wat het concept dwangopname betekent en wat de implicaties hiervan zijn. En er wordt aandacht besteed aan de eisen die worden gesteld aan de toestemming voor onderzoek bij kinderen.